Välkommen till Caminul Felix

Caminul Felix driver två familjebyar i västra Rumänien sedan 1990. Felixverksamheten utvecklar familjer och hem i Felixbyar som tar hand om övergivna och föräldralösa barn. Arbetet avser att främja fysiska, andliga, emotionella och socioekonomiska behov hos föräldralösa och övergivna barn i nya familjer.

Caminul Felix är en fristående, kristen organisation med kontakter i Norge, Rumänien, Sverige, Storbritannien och USA. Organisationen är beroende av privata faddrar och understödjare.

Vi inbjuder dig att hitta en plats i ditt hjärta för barn i Caminul Felix!